индустриален магнат

индустриален магнат
словосъч. - господар, стопанин, повелител, владетел, крал

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • владетел — същ. притежател, собственик, държател, владелец, господар същ. монарх, властелин, самодържец, цар същ. управител същ. стопанин, повелител, крал, индустриален магнат …   Български синонимен речник

  • господар — същ. собственик, стопанин, сайбия, домовладика, работодател същ. владетел, разпоредник, разпоредител, управител същ. началник, шеф, големец същ. властелин същ. притежател, съдържател същ. повелител, крал, индустриален маг …   Български синонимен речник

  • крал — същ. господар, стопанин, повелител, владетел, индустриален магнат …   Български синонимен речник

  • повелител — същ. заповедник, началник, господар, деспот същ. стопанин, владетел, крал, индустриален магнат …   Български синонимен речник

  • стопанин — същ. собственик, владетел, притежател, държател, титуляр, носител, приносител, предявител същ. господар, хазяин, къщовник, домакин, сайбия, чорбаджия същ. повелител, крал, индустриален магнат същ. съдържател …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”